Photo Rating Website
Start Artur Adam Art of War ART Olsztyn Art Papier
art 286 k. k.

aaaaCzytasz posty wyszukane dla słów: art 286 k. k.aaaaTemat: Dostałem wyrok za oszustwo na Allegro.
On 2006-11-30 08:47, FriendOnet wrote:

On 2006-11-29 21:37, FriendOnet wrote:
| Użytkownik " przemo2x" <przemo2x.WYT@gazeta.plnapisał w
| wiadomości

| Piszą że winni mają zwracać kasę, więc ponownie się pytam:
| - otrzymałem z Allegro Ubezpieczenie kwotę transakcji, to przynależy
| mi się to jeszcze raz?

Raczej nie. To było ubezpieczenie, a nie rekompensata. Jeśli dostałeś
jakieś dokumenty związane ze zwrotem to przeczytaj je, albo prześlij tu.

| - jeśli tak to mam dosłać komuś numer konta?
| - czy zgłosić do komornika?

Zanim odpowiem, poproszę o przepisanie (przeskanowanie) sentencji
wyroku. Pewne znaczenie mają przystawione pieczątki, oraz jaka
_dokładnie_ jest podstawa zapłaty.

art 286 par1 kk w zw. z art 12 kk na dwa lata pozb. wolności
art 69 par 1 i 2 kk zawieszenie na pięć lat

na podstawie art 72 par 2 kk zobowiązuje oskarżonych **** do naprawienia
szkody w terminie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku, poprzez zapłatę
na rzecz:
****** (3 strony nazwisk)
przy czym zapłata przez jednego z oskarżonych na rzecz któregokolwiek z
pokrzywdzonego naprawienia szkody w całości, zwalnia drugiego z
oskarżonych od zapłaty na rzecz tego pokrzywdzonego.

Stempelek: Wyrok uprawomocnił się dnia 02.02.2006 i podlega wykonaniu.

Taki wyrok nie nadaje się do egzekucji (por. art. 180-196a kkw).
Obowiązek naprawienia szkody nałożony w tym trybie nie jest tytułem
wykonawczym, który nadaje się do skierowania sprawy do komornika, w
skrócie polega on na tym, że skazany ma obowiązek wyrównać szkodę, bo
jak nie to kara zostanie odwieszona. Sąd jednak (zapewne ze względu na
mnogość pokrzywdzonych) ustalił aż 5 letni termin naprawienia szkody,
więc formalnie możesz czekać aż 5 lat na odezwanie się skazanych.

W tej chwili jednak napisałbym do sądu (tego od którego przyszedł odpis
wyroku), z informacją, że wyrok uprawomocnił się 2 lutego 2006, jest
grudzień, a Ty nie masz żadnej informacji od skazanych, dotyczącej
naprawienia Twojej szkody. W konsekwencji podejrzewasz, że skazani
uchylają się od nałożonego na nich obowiązku i prosisz o podjęcie
adekwatnych działań. Jeśli jest tak jak podejrzewam i skazani nikomu
dotąd nie zapłacili ani grosza, to kara pozbawienia wolności zostanie
odwieszona.

Pozdrawiam,

Przeczytaj resztę postów z wątku

Temat: Dostałem wyrok za oszustwo na Allegro.
Użytkownik "Przemysław Płaskowicki" <przemys@plaskowicki.namenapisał w
wiadomości art 286 par1 kk w zw. z art 12 kk na dwa lata pozb. wolności
art 69 par 1 i 2 kk zawieszenie na pięć lat

na podstawie art 72 par 2 kk zobowiązuje oskarżonych **** do naprawienia
szkody w terminie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku, poprzez zapłatę na
rzecz:
****** (3 strony nazwisk)
przy czym zapłata przez jednego z oskarżonych na rzecz któregokolwiek z
pokrzywdzonego naprawienia szkody w całości, zwalnia drugiego z
oskarżonych od zapłaty na rzecz tego pokrzywdzonego.

Stempelek: Wyrok uprawomocnił się dnia 02.02.2006 i podlega wykonaniu.

<cytat
Taki wyrok nie nadaje się do egzekucji (por. art. 180-196a kkw).
Obowiązek naprawienia szkody nałożony w tym trybie nie jest tytułem
wykonawczym, który nadaje się do skierowania sprawy do komornika, w
skrócie polega on na tym, że skazany ma obowiązek wyrównać szkodę, bo
jak nie to kara zostanie odwieszona. Sąd jednak (zapewne ze względu na
mnogość pokrzywdzonych) ustalił aż 5 letni termin naprawienia szkody,
więc formalnie możesz czekać aż 5 lat na odezwanie się skazanych.

W tej chwili jednak napisałbym do sądu (tego od którego przyszedł odpis
wyroku), z informacją, że wyrok uprawomocnił się 2 lutego 2006, jest
grudzień, a Ty nie masz żadnej informacji od skazanych, dotyczącej
naprawienia Twojej szkody. W konsekwencji podejrzewasz, że skazani
uchylają się od nałożonego na nich obowiązku i prosisz o podjęcie
adekwatnych działań. Jeśli jest tak jak podejrzewam i skazani nikomu
dotąd nie zapłacili ani grosza, to kara pozbawienia wolności zostanie
odwieszona.

Pozdrawiam,

Przemysław Płaskowicki
</cytat

Dziękuję raz jeszcze.
Twoja odpowiedź wyczerpuje moje potrzeby dalszego zadawania pytań.
Jak wspominałem, ubolewam nad Ich losem. Doczekam do lutego i podejmę
w tym czasie próbę przekazania Im danych do przelewu aby mieli szansę.

Wydruk Twojego listu jest ważnym uzupełnieniem dokumentacji.

PS.Koszty sądowe 2x250 złotych, za kilkaset jak nie tysiąc godzin pracy
policji,
po kilka grubych listów do każdego poszkodowanego...

Mariusz

Przeczytaj resztę postów z wątku

Temat: KREDYT NA KAZDA KIESZEN !!! - [@SPAM@]

A może ktos się dowie czy trzeba wpłacić coś ,żeby uzyskać kredyt ?
 no to wtedy :
 art. 286 § 1 k.k. kto  niekorzystne rozporządza  mieniem w celu osiągnięcia
.......

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: "Uczciwy" klient
Wrak Tristana pisze:

W odpowiedzi na pismo z poniedziałek, 23 lipca 2007 23:13
(autor Jarek P.
publikowane na alt.pl.allegro,
wasz znak: <f835lc$97@node1.news.atman.pl):

| Poszli na policję i zgłosili wyłudzenie, przywłaszczenie mienia,
| czy jak to tam nazwać, oni fachowcy, znajdą coś.

Taaaaaaaaaaaa... Powiedzą, że se ma cywilny wytoczyć.


Policja ma obowiązek przyjąć zgłoszenie i przeprowadzić dochodzenie.
Kwota jest powyżej 250zł. więc jest to przestępstwo a nie wykroczenie. W
przypadku gdy dochodzenie zostanie umorzone z jakichkolwiek przyczyn,
masz prawo się odwołać od tego. W przypadku założenia procesu karnego
(publicznego), masz prawo na początku wnioskować o to by zostać
oskarżycielem posiłkowym i jednocześnie założyć równoległy proces
cywilny (nie pamiętam nazwy tego procesu jakoś "archetyp...." czy jakoś
tak).

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego
pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za
zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

P.S. Nie zostawiaj tego tak jak jest. Walcz. Takich allegrowiczów trzeba
tępić, bo dziś ty jutro ktoś inny padnie jego ofiarą. A pomyłki się
zdarzają każdemu. Do dzieła.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: "Uczciwy" klient
On 2007-07-23 23:22, Henryk "Plumski" Plumowski wrote:


Pewna osoba, czyli pilocik,
oświadczyła nam oto tak, jak widać poniżej:

| Jakieś inne opcje ?

| Pozdrawiam

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.


Brak znamion. Aby popełnić oszustwo sprawca musi _działać_ w _celu_
osiągnięcia korzyści majątkowej. Tymczasem sprawca jedynie _zaniechał_
zapłacenia za towar. Art. 2 kk mówi, że odpowiedzialność za przestępstwo
skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega tylko ten, na kim ciążył
szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Nie jest to też przywłaszczenie. Właścicielem towaru jest już kupujący
-- niezależnie od tego czy rzecz była oznaczona co do gatunku czy co do
tożsamości (art. 155 § 1 albo § 2 kc).

Trudno mówić tu o jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej. Zwykła, żeby
nie powiedzieć klasyczna, sprawa cywilna o zapłatę.

Paradoksalnie przy tego rodzaju sprawie, proces cywilny będzie bardziej
dolegliwy niż byłaby sprawa karna. Złożenie pozwu na formularzu w
postępowaniu uproszczonym, dowodu nadania przesyłki i wydruki listu w
którym kupujący się wypiera (wydrukuj z nagłówkami) [oraz innej
korespondencji z Allegro dot. aukcji] skończy się wydaniem nakazu
zapłaty, już po 1-3 miesiącach od pozwu. Szanse na sprzeciw są
niewielkie, no i wobec dowodu w postaci wydruku mailowego i podpisu
odbioru paczki głupie. Zażądaj odsetek ustawowych od dnia otrzymania
przesyłki [11,5% w skali roku. Wcześniej wyciągnij od poczty
potwierdzenie odbioru przesyłki (żądając w pozwie także zwrotu kosztów
tej czynności). Opłata za pozew wyniesie 30 zł. Kupujący opłaci koszty.
Powództwo złóż w sądzie właściwym dla urzędu pocztowego w którym nadałeś
paczkę powołując się na art. 34 kpc oraz art. 544 § 1 kc.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Skarbówka bierze siĂŞ za Allegrowiczów


Czyli allegro klamie o tym ze nie udostepnia informacji poza adresem
etc? tak jak twierdzi prasa?


USTAWA

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa.

Art. 286. § 1. Kontrolujacy, w zakresie wynikajacym z upowaznienia, sa w
szczególnosci uprawnieni do:

  (...)

  4)  (418) zadania udostepniania akt, ksiag i wszelkiego rodzaju dokumentów
zwiazanych z przedmiotem kontroli oraz do sporzadzania z nich odpisów,
kopii, wyciagów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w
formie elektronicznej,

  5)  zbierania innych niezbednych materialów w zakresie objetym kontrola,

  6)  zabezpieczania zebranych dowodów,

  7)  legitymowania osób w celu ustalenia ich tozsamosci, jezeli jest to
niezbedne dla potrzeb kontroli,

  8)  zadania przeprowadzenia spisu z natury,

  9)  przesluchiwania swiadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych
w art. 287 § 4,

  10) zasiegania opinii bieglych.

§ 2. Kontrolujacy moze zazadac wydania, na czas trwania kontroli, za
pokwitowaniem:

  1)  próbek towarów,

  2)  akt, ksiag i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt 4:

a)    w razie powziecia uzasadnionego podejrzenia, ze sa one nierzetelne,
lub

b)    (419) gdy podatnik nie zapewnia kontrolujacym warunków umozliwiajacych
wykonywanie czynnosci kontrolnych zwiazanych z badaniem tej dokumentacji, a
w szczególnosci nie udostepnia kontrolujacym samodzielnego pomieszczenia i
miejsca do przechowywania dokumentów.

§ 3. Przegladanie akt postepowania przygotowawczego i sadowego, akt spraw
sadowych, a takze dokumentów zawierajacych informacje stanowiace tajemnice
panstwowa, sluzbowa lub zawodowa oraz sporzadzanie z nich odpisów i notatek
nastepuje z zachowaniem wlasciwych przepisów.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: PRÓBA WYŁUDZENIA TOWARU - OSTRZEŻENIE !


Mam jednak pytanko.
Czy takie coś jest ścigane z urzędu i wystarczy tylko to zgłosić na policji, czy
trzeba coś więcej?


Sytuacja opisana przez Ciebie idealnie łapie się pod prokuratora:
1. otrzymany faks to co najmniej posłużenie się przerobionym/
podrobionym dokumentem, o ile nie przerobienie lub podrobienie, a to
już Art. 270. § 1 k.k. - Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia
lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. usiłowanie oszustwa, otrzymania laptopa bez płacenia, po
wprowadzeniu w błąd, to Art. 286. § 1.k.k. - Kto, w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego
rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w
błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8.
3. nie wspominając o kosztach przesyłki, które również mieszczą się w
Art. 286. § 1, tylko tym razem nie będzie usiłowania, a już dokonanie.

Miejsce popełnienia przestępstwa spokojnie zmieści się w miejscu
prowadzenia przez Ciebie działalności - art. 6 § 1 k.k. - Czyn
zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, [...] albo gdzie skutek
stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru
sprawcy miał nastąpić, zatem możesz spokojnie pisać do prokuratury
właściwej dla Ciebie.

Z tego co piszesz dokumentację masz sporą, na podstawie billingów,
śledzenia maili, chyba nawet średnio sprawny organ ścigania będzie w
stanie ustalić sprawcę.

Ale oczywiście decyzja należy do Ciebie, masz jedynie społeczny
obowiązek zgłoszenia :-}

Pozdrawiam

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: dziwny mail :/ .........
sprawdzam sobie konto unsnetowe a tam prosze:
-----------------
Return-Path: <smyk1a2z9@hotmail.com
Received: from mx7.go2.pl (mx7 [192.168.2.47])
        by b30 SERVER; Wed, 07 Dec 2005 09:07:01 +0100
X-mf: first3.pl v0.6
Received: by mx7.go2.pl (Postfix)
        id C617E5C563; Wed,  7 Dec 2005 09:07:01 +0100 (CET)
Delivered-To: pgz[]@o2.pl
Received: from mx7.go2.pl (mx7 [127.0.0.1])
        by mx7.go2.pl (Postfix) with ESMTP id 5EB1F5C3ED
        for <pgz[]@o2.pl; Wed,  7 Dec 2005 09:06:56 +0100 (CET)
Received: from leopodas (aow90.internetdsl.tpnet.pl [83.17.130.90])
        by mx7.go2.pl (Postfix) with ESMTP
        for <pgz[]@o2.pl; Wed,  7 Dec 2005 09:06:51 +0100 (CET)
From: POSZKODOW@WP.PL
Subject: POPELNILES PRZESTEPSTWO W MYSL ART 286 !!!!
To: pgz[]@o2.pl
Content-Type: text/plain
Date: Wed, 7 Dec 2005 09:07:22 +0100
X-Priority: 3
X-Library: Indy 9.00.10
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
Message-Id: <20051207080656.5EB1F5C3ED@mx7.go2.pl

PRZESTEPSTWO W MYSL ART 286 PAR 1 KODEKSU KARNEGO
TJ. OSZUSTWO KONTAKT  MSTAR[]@O2.PL

W CELU WYJASNIEN KONTAKT WYLACZNIE Z

STARZY_SKI MICHA_  MSTAR[]@O2.PL

MSTAR[]@O2.PL
-----------------------------------------------------

cos mnie tknelo zeby poza providerem:
http://www.ripe.net/perl/whois?form_type=simple&full_query_string=&se...

sprawdzic mejla i prosze:
http://www.allegro.pl/show_user.php?search=MSTAR%40O2.PL

dorobek moze nie powalajacy ale zawsze cos....
konta email na ktore przyszedl w/w wiadomosc uzywam wylacznie na usnecie,
spotkal sie ktos z WAS z czyms takim?

(przy wszystkich adresach email dodalem nawiasy przed malpa np
mojm@wp.pl == mojmail[]@wp.pl

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: dziwny mail :/ .........
qwerty zeznał:


| Mam wrażenie, że komuś się pomylił odbiorca.
| No, chyba że masz coś na sumieniu ;-)

otoz nie mam nic na sumieniu, wszystkie tranzakcje na allegro
zakonczone z zadowoleniem obu stron...
to moze jakas nowa forma spamu?
widac ze nie wszystkim sie ten pan podobal:


Ja tez dostalem to samo :) I to z konta ktorego nigdy nawet nic nie wyslalem
:D

Return-Path: <fxjdfhi1a2z9@hotmail.com
Received: from mx3.go2.pl (mx3 [192.168.2.43])
        by b31 SERVER; Wed, 07 Dec 2005 09:08:59 +0100
X-mf: first3.pl v0.6
Received: by mx3.go2.pl (Postfix)
        id 678461FCC9D; Wed,  7 Dec 2005 09:11:50 +0100 (CET)
Delivered-To: r@o2.pl
Received: from mx3.go2.pl (mx3 [127.0.0.1])
        by mx3.go2.pl (Postfix) with ESMTP id 3E7AC1FCDF4
        for <r@o2.pl; Wed,  7 Dec 2005 09:11:45 +0100 (CET)
Received: from leopodas (aow90.internetdsl.tpnet.pl [83.17.130.90])
        by mx3.go2.pl (Postfix) with ESMTP
        for <r@o2.pl; Wed,  7 Dec 2005 09:11:43 +0100 (CET)
From: POSZKODOW@WP.PL
Subject: POPELNILES PRZESTEPSTWO W MYSL ART 286 !!!!
To: r@o2.pl
Content-Type: text/plain
Date: Wed, 7 Dec 2005 09:09:20 +0100
X-Priority: 3
X-Library: Indy 9.00.10
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
Message-Id: <20051207081145.3E7AC1FCDF4@mx3.go2.pl

PRZESTEPSTWO W MYSL ART 286 PAR 1 KODEKSU KARNEGO
TJ. OSZUSTWO KONTAKT  MS@O2.PL

W CELU WYJASNIEN KONTAKT WYLACZNIE Z

STARZYŃSKI MICHAŁ  MS@O2.PL

MS@O2.PL

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Reklamacja na poczcie
On 2007-04-12 00:09, Karol MARCHEWKA wrote:


Witam!!!
Jak to zatem koniec końców rozgryźć - komu należą się pieniążki będące
odszkodowaniem z Poczty???
Gdy jest ich więcej niż wartość paczki to chce je Kupujący ( np: pan AAA
), a gdy jest ich zdecydowanie mniej to Kupujący umywa ręce - gdzieś
jest to unormowane?


Odszkodowanie od poczty należy się temu kto poniósł szkodę. Art. 58 ust.
1 ustawy prawo pocztowe mówi o odszkodowaniu:  "w wysokości żądanej
przez nadawcę, nie wyższej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty".
Jeżeli więc szkodę poniosło się w wysokości 30 zł to żądanie 300 zł
będzie usiłowaniem popełnienia przestępstwem oszustwa z art. 286 § 1 kk
[Żądający zawyżonego odszkodowania, działając w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej doprowadza pracownika poczty polskiej do
niekorzystnego rozporządzenia mieniem tejże poczty poprzez wprowadzenie
go w błąd co do zakresu poniesionych przez niego szkód].
Przez szkodę należy rozumieć szeroko pojęte wszelkie uszczerbki w
dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał
wbrew swej woli. (ładna definicja za polską Wikipedią).
W konsekwencji jeśli AAA poniósł szkodę w wysokości 30 zł, a BBB w
wysokości 60 zł to należy zażądać odszkodowania w wysokości 90 zł i
podzielić się nim zgodnie z tym, kto jaką szkodę poniósł.

Inaczej: problem podziału "nadwyżki" uzyskanej z odszkodowania
otrzymanego od Poczty jest problemem podziału mienia uzyskanego z czynu
zabronionego -- i jako taki nie podlega ocenie z punktu widzenia prawa
cywilnego.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: podróby na allegro


In news:opsdi83ffdph5my8@news.tpi.pl Csirke typed:
| Trochę to nieprecyzyjnie napisane - w każdym razie na dzień dobry coś
| mi się nie zgadzało. Gwoli wyjaśnienia następnym czytającym: chodzi o
| niekorzystne rozporządzenie mieniem przez wprowadzenie w błąd, czyli
| inaczej mówiąc - oszustwo.

Z podpisu pod cytatem wnioskuję, że autor jest prawnikiem. Oczekujesz od
prawnika posługiwania się językiem powszechnie zrozumiałym? ;)


Dokładna treść:

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej,
ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Więc proponuję:
Kupujcie 100% podróby, które są opisywane jako oryginały od w miarę dobrych
sprzedawców (którzy mają prawdopodobnie podane poprawne dane osobowe). Po
wygraniu aukcji prześlijcie im ten artykuł i jeszcze raz zapytajcie, czy to
oryginał :) Od razu napiszcie, że jeśli nie, to żadacie 20% wylicytowanej
ceny za straty moralne i czasu :))) A jak kozak powie, że tak, to się od
niego później dostanie duuuużo więcej, nasyłając na niego prawnika :) Może
sposób niezbyt delikatny, ale by zmnejszył ilość takich aukcji.

Pozdrawiam, Juliusz Romanowski

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: nauczka na przyszlosc (prosba o wsparcie)


Uczcie sie na moich bledach.

Ostroznie z osobami z sufiksem 666. Kika miesiecy temu kupilem od
takiego jegomoscia (starman666) pioro. Mialo byc oryginalne, facet(?)
bil sie w piersi przed licytacja (maile do wgladu). Przyjechalo jakies
dziwne. Jako, ze nie czulem sie ekspertem - czemu mialem mu nie wierzyc,
mial tych punktow z 6 czy 7 wiec nie zakwestionowalem przedmiotu od
razu. Po tygodniu kupilem atrament, napelnilem (rowniez wydalo sie nieco
dziwne ale coz). Zostawilem na "switaczeczna okazje". Swiateczna okazja,
czyli jakies tam uroczyste podpisywanie - pioro cieknie. Z piorem udalem
sie do salonu MontBlanc, gdzie Pani po rozkreceniu niemal mnie oplula ze
smiechu czym rozwiala moje watpliwosci co do jego oryginalnosci.

Kilka tygodni monologu mailowego, wystawiam negatywa. Allegro na
informacje, ze handluje podrobami, spuszcza wode. Bylem na policji,
zobaczymy co dalej. Kilka dni temu widze komentarz do mojego negatywa,
ze JA probuje od niego pieniadze wyciagnac za zniszczone przeze mnie
pioro< bo bylem laskaw czekac przez kilka tygodni na odpowiedz od
starmana666.

Mam prosbe. Pomozcie mi zglosic jego akcje na ktorych handluje podrobami
do allegro. Im wiecej weryfikacji tym wieksze prawdopodobienstwo, ze
konto mu zablokuja. W ten sposob bedzie mniej takich przypadkow jak moj:

http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1813517

No chyba, ze ktos jest przekonany, ze mozna kupic oryginalny zegarek
gucci za 32,99 PLN.

Na zakonczenie dodam, ze kij mu w oko. Mi te 300 czy ilestam zlotych nie
zbawi. Ale wkurza mnie patalachostwo, gowniarstwo i cwaniactwo.

Jacek

PS. Tak sobie mysle, ze moze go za ostro potraktowalem... Moze
starman666 rzeczywiscie potrzebowal tych pieniedzy np. na nowe sandalki?
W koncu wakacje sie wtedy zblizaly. A moze chcial sobie kupic zegarek
np. Casio? Taki pierwszy, prawdziwy zegarek...
Mogl zawsze poprosic.


http://prawo.hoga.pl/_akty_prawne_full.asp?strona=&id=74&pg=22
Art. 286. Mozesz zglosic oszustwo na Policji i Powództwo cywilne (8%, min 30
zl - koszt).
Na poczatkek starczy, ze go tym postraszysz - jak Ci nie odda np. 120 %
ceny, to go zaskarzasz (zakladajac, ze podal poprawne dane na Allegro) i
masz wygrana sprawe.

Pozdrawiam, Juliusz Romanowski

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: sprzedawca nie chce oddać pieniedzy


Marek Ogarek wrote:
na jakiej podstawie ?


Jeśli to _rzeczywiście_ podróba mimo wyraźnych zapewnień w opisie aukcji
- art. 286 kk .


--
pozdrawiam


Pozdr.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Czy warto na Policje z takim przypadkiem ?


A jak to w takim razie nazwać? Mam podobny problem, zgłosiłem gościa,
który nie przysłał mi towaru ani też nie zwrócił kasy. Policja poczyniła
już pierwsze ustalenia, ale zaskakuje mnie Twoja wypowiedź. Znaczy to, że
jak ktoś ma same pozytywy i oszuka jedną osobę, to nie popełnia czynu
zabronionego? Za chwile dojdziemy do absurdu.


To nie absurd, tylko prosty wynik brzmienia art. 286 kk.

"Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia
jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania
przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.

A zatem musisz udowodnić, że sprzedający w chwili, gdy Ty rozporządzałeś swoim
majątkiem (a więc płaciłeś) w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził
Cię w błąd. Oczywiście nie można wykluczyć, że i przy jednorazowym niewysłaniu
przedmiotu mamy do czynienia z oszustwem, ale jak ktoś ma sporo pozytywnych
komentarzy i się będzie mądrze tłumaczył (przykładowo, że zapomniał wysłać, ale
zaraz idzie to zrobić) to zarzutu nie sposób mu postawić. Co innego, jak zapomni
kilkunastu osobom powysyłać towar, choć i tu bywają wyjątki. Znam przypadek, gdy
jeden ze sprzedawców po prostu wpadł pod samochód i walczył o życie w szpitalu.
Zasypano go najpierw negatywami, a potem była seria zawiadomień o przestępstwie,
które kończyły się oczywiście odmowami wszczęcia na etapie przesłania materiałów
do jednostki właściwej dla miejsca zamieszkania sprzedającego. Roszczenia
cywilne kupujący mieli, ale trudno było zarzucić oszustwo sprzedającemu.

Reasumując, to ilość osób pokrzywdzonych sama w sobie nie powoduje faktu, iż
działanie staje się przestępstwem, natomiast uprawdopodobnia ten fakt.
Zwłaszcza, gdy z jednej strony allegrowicz już się nie wywiązuje ze zobowiązań,
a jednocześnie nadal wystawia podobne transakcje. Wówczas nie ma co do tego
żadnej wątpliwości.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Autoryzacja kart on-line w sklepie WP

Użytkownik leer <n@nowhere.org w wiadomości do grup dyskusyjnych
napisał:MPG.1445a8da877aa437989@news.tpi.pl...

I dostac od 6 mies do 8 lat z art. 286 kk.


Czy ktos juz dostal?

Karol

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Mozliwy zarobek 10 pln za zainwestowanie minimalnie 1 pln


| Jesli ktos wprowadza cie w celowy
blad
| lub nawiam do niekorzystnego rozporzadzania majatkiem wykorzyustujac
twoja
| niewiedze to jak to nazwiesz.

Ale nie powtarzaj po raz kolejny tego samego stwierdzenia...
[...]

Jaka jest tu szkodliwosc spoleczna czynu?


Kodeks Karny

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej,
ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Kodeks Karny Skarbowy

Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom zezwolenia urządza
lub prowadzi grę losową, zakład wzajemny lub grę na automacie, podlega karze
grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat 2,
albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uczestniczy w zagranicznej grze losowej lub zagranicznym zakładzie
wzajemnym.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej z organizowania zbiorowego
uczestnictwa w grze losowej, zakładzie wzajemnym lub grze na automacie,
podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia
wolności do lat 3, albo obu tym karom łącznie.

§ 4. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1
lub 2 podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Poniewaz ta dyskusja jest NTG prosze o zakonczenie tego watku.
Mysle, ze wystarczy delikatna prosba do czytajacych grupe pracownikow BRE o
przyjrzenie sie temu rachunkowi. Bank ma prawo zamknac rachunek z niektorych
powodow. Tu wystepuje podejrzenie o ogranizowanie piramidy finansowej, a
dzialalnosc takowych jak wiecie jest w Polsce 'pod specjalnym nadzorem' ;).

Maciej

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: sprawa sądowa o niezapłaconą faktur
Przykro mi, ale - świadomie czy nie - opowiadasz pospolite bzdury, ktorych
naczytałeś się w mądrych książkach i nie masz pojęcia o praktyce
funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w tym kraju.
Ja przechodziłem przez takie sprawy juz kilkakrotnie i jesli jest cień
szansy na udowodnienie, że działał w złej wierze - a wystarczy udowodnić, że
jego interes funkcjonował bez zakłóceń - to prokurator może postawic
odpowiedni zarzut np. z art. 286 par. 1 kk. Wtedy to podejrzany musi
wykazać, że istniały okoliczności niezależne od niego, które uniemożłiwiły
mu zapłatę. Wtedy bardzo częśto taki człowiek ładuje się w jeszcze większe
kłopoty, bo każdy zakup z odroczonym terminem płatności którego dokonuje w
momencie posiadania problemów płatniczych mozna traktować jako kolejne
oszustwa.
Tak wygląda praktyka - oczywiście w 99% przypadków złożenia do prokuratury
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestepstwa dostaniesz po kilku
dniach postanowienie o odmowie wszczęcia postepowania, które należy po
prostu zaskarżyć w tryie art. 306 kpk. Wtedy jest szansa, że decyzję o
wszczęciu postepowania podejmie zamiast prokuratury sąd - a te nie są tak
oporne w podejmowaniu spraw.
To, co piszesz w ostatnim zdaniu, to juz zupełne nieporozumienie - oprócz
faktu wejścia w konflikt z prawe w okresie zawieszenia kary ( i jeszcze pół
roku później ) sąd może dodać w sentencji wyroku dodatkowe warunki - w
sprawach majątkowych bardzo często takim warunkiem będzie zwrot wyłudzonej
kwoty.
Poza tym nigdzie nie napisałem, że to prokuratura wydaje wyroki - nie kopiuj
stylu felietonistów Trybuny i nie wciskaj mi na siłe twierdzeń, których nie
uzyłem.
Ponadto postepowanie zabezpieczające wszczyna się, kiedy roszczenie jest
"wiarogodne" i "można go dochodzić" w sądzie powszechnym. Polecam lekturę
art. 730 par. 1 kodeksu cywilnego. Tak więc mając prawomocny wyrok sądu w
sprawie karnej można bez problemu zabezpieczać zobowiązanie w trybie
przewidzianym w księdze pierwszej części drugiej kodeksu cywilnego. Rzetelna
replika powinna byc oparta o fakty, a nie mądrość ludową.
Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: UWAGA - NASTĘPNY OSZUST!!!


I pytanie kolejne:
ile zaskorniakow nalezy przewidziec na adwokata? :)
Proponuje bowiem dobrowolna zrzute na takowego. :)
Czy 1000 PLN nie jest kwota zbyt mala?
Pytam nie o cennik, ale o rzeczywistosc? :)


W tej sytuacji nie Ty powinieneś szukać adwokata, lecz sprawca oszustwa.
Wątpię, czy on ogłosi zrzutę na "papugę" dla siebie.
Po prostu musisz złożyć zawiadomienie o przestępstwie w najbliższej
jednostce policji lub prokuratury i podać wszelkie dane,
jakie posiadasz na temat sprawcy. Przestępstwo z art. 286 § 1 kk jest
ścigane z urzędu i oczywiście bez żadnych kosztów
z Twojej strony. Czy na podstawie posiadanych przez ciebie informacji organy
ścigania ustalą personalia sprawcy i czy udo-
wodnią mu winę, to już inna sprawa.

mm
   ________________________________________________
  /\______________________________________________/
 //''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''/
``````````````````````````````````````````````````````
Nie chodzi tutaj o mnie. :)
0. Nie kupiłbym używanego dysku
bez faktury, bo -- po odliczeniu
podatków -- za te same pieniądze
mogę kupić nowy, większy dysk
z (w miarę) pewnego źródła,
z gwarancją. :)
1. Nie szukałbym prawnika, bo
raczej do szybkopoddjących się
(póki co) nie należę i prowadziłbym
sprawę sam. :)

Zawiadamianie policji niewiele da. :)
To znaczy: uważam, że warto ją zawiadomić,
aby mieć dodatkowy dowód w rozprawie, ale
policja prawie na pewno nie zajmie się tą sprawą!
Wiem z własnego doświadczenia. Z prywatnego
i ,,służbowego" doświadczenia. :)

Dziękuję za odpowiedź. :)

Lc.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Pilna prośba i przeprasza że na tej grupie, ale to n aprawdę pilne !!!
Użytkownik "Władysław Rodziewicz" <r@manta.univ.gda.plnapisał w
wiadomości
Z kodeksu karnego.
Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza
inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za
pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

[cut..]
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Niestety podpada tylko pod to. Gdyż udowodnienie negatywnego
wpływu na ewentualne przyszłe prawdziwe akcje poszukiwania dawców i na
narażenie w ten sposób czyjegoś życia jest niemal niemożliwe.

przecież to jest jasne jak słońce że czyn ten jest szkodliwy i stopujac
ludzkie odruchy powoduje w przyszłości znieczulicę na prawdziwe akcje. można
prokurator może zażądać od PTC Era GSM by ujawiniła na kogo jest
zrejestrowany taktak. pokazowy proces z wysokim wyrokiem dla właścicela
telefonu.
trudne to może być tylko udowodnienie właścicielowi numeru ze to on rozesłął
ten spamshit - zawsze może się tłumaczyc że ktos mu zrobił głupi dowcip.
IMO koleś chciał zarobić ale sytuacja go ptrzerosła pewnie gdy okazało się
że nie ma szans na wydzwonienie nabitych pieniędzy bo non stop ma połączenia
przychodzące.
to było nieludzkie, niekrasnoludzkie i koleś powinien przez 8 lat się
poschylac po mysło (w płynie) to nastepny cfaniak z miodem w uszach 10 x by
się zastanowił przed wysłaniem postów/maili podobnej tresci i w podobnym
celu.

po takim smucie muszę trochę wiecej TAKsa dac:
U dentysty w fotelu siedzi przerażony mężczyzna:
- Panie doktorze, jeszcze jedno pytanie. Czy na pewno potrafi pan bezbolśnie
wyrwać zęba?
- No, nie zawsze. Tydzień temu, na przykład, podczas wyrywania zwichnąłem
sobie rękę.

czarny taks:
Zaraz po narodzinach lekarz wychodzi z zawiniętym bobasem na rękach do
szczęśliwego ojca. Już ma mu przekazać bobaska, gdy nagle spuszcza
niemowlaka na podłogę. Podnosząc go zawadził jego główką o parapet, a
następnie huknął nóżką o drzwi. Ojciec w szoku. A na to lekarz:
- Żaaartowaaałem, dziecko zmarło przy porodzie!

taki mam humor po obejrzeniu "królestwa" von triera :)
pozdro

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Kondiego "wyczyn" w Skoczowie
Tue, 11 Jul 2006 20:52:21 +0200, Robert Tomasik
<robert.toma@gazeta.plnapisał(a):


Adam Płaszczyca [###trzyp@oldfield-pulapka.org.pl.###] napisał:
| On Mon, 10 Jul 2006 14:49:29 +0200, "Robert Tomasik"
| <robert.toma@gazeta.plwrote:
| Tylko w wypadku ujawnienia naraża się na zarzut oszustwa na szkodę
| Skarbu Państwa.
| Jakiego oszustwa? Czy on bedzie z tych biletów korzystał?
Gorąco sugeruję lekturę art. 286 kk. Tam nigdzie nie jest napisane, że
sprawca ma odnieść korzyść. Bo straty Skarbu Państwa są oczywiste i
mam nadzieję, że nie przeczysz.


Facet, kompromitujesz się.

Po pierwsze pasażer kupujący bilet nie jest stroną w sprawie refundacji
jakichkolwiek ulg, mało tego - nie musi wiedzieć, że istnieje coś
takiego, jak refundacja ulg ze skarbu państwa. Która ustawa opisuje
zasady refundacji PKP?

Po drugie osoba fizyczna lub prawna może zawrzeć dowolną umowę z PKP na
przejazd. Umowę zawiera się m.in. przez nabycie odpowiedniego biletu.
Może następnie odstąpić od tej umowy przez niepojechanie. Może też
otrzymać zwrot uiszczonych pieniędzy na pewnych zasadach. Nie ma
przepisu, że pasażer, który nie pojechał, *musi* bilet zwrócić (jak
jest, to proszę o dokładny namiar). Może bilet zwrócić tylko po to, by
odzyskać swoje pieniądze lub ich część. Nie ma prawnego środka, by
zmusić kogokolwiek do zwrotu biletu, by odzyskać 0 złotych lub jakąś
część tej kwoty.

Po trzecie jak powołujesz się na kk, to na pewno wiesz, że nie popełnia
przestępstwa osoba, która popełnia czyn o małej lub znikomej
szkodliwości społecznej oraz że w procesie to oskarżyciel będzie musiał
udowodnić poza wszelką wątpliwość, że ktoś pobierający taki zerowy
bilet w kasie:
1. popełnił czyn zabroniony
2. w momencie pobierania nie miał zamiaru tego biletu wykorzystać
3. wiedział lub powinien był wiedzieć, że narazi w ten sposób skarb
państwa na straty
4. cała sprawa ma znamiona czynu o znacznej szkodliwości społecznej

Powodzenia. I nie oglądaj tyle amerykańskich filmów policyjnych, bo się
ośmieszasz.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: oszukany przez sklep internetowy


Andrzej Bursztynski wrote:
A odkąd to policja zajmuje się wykroczeniami gospodarczymi?


Oszustwo z art 286 kk to AFAIK występek (przestępstwo) a nie wykroczenie..

Pozdrawiam

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: otomoto - ogloszenia motoryzacyjne ?
Mysle ze oki wiadomo kogo unikac mialem podobne starcie i mysle ze jest
oki!!! A z Allegro nie wygrasz:
Odpowiedz od allegro:
"Dziękuję za kontakt.

Niestety, na chwilę obecną podstawową drogą odzyskania pieniędzy, jaka
wydaje
mi się być prawdopodobna - jest zgłoszenie sprawy Policji, bądź Prokuraturze
właściwej dla miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej. W tej sytuacji mamy
do
czynienia z przestępstwem w myśl art 286 par 1 Kodeksu Karnego, tj -
oszustwem.
Niezależnie od kwoty, na która zostało popełnione - jest ono przestępstwem,
i
podlega ściganiu, a osądzeniem winnego zajmuje się Sąd Karny. Zgodnie z
treścią
wspomnianego artykułu Kodeksu Karnego, czyn ten jest zagrożony karą od 6
miesięcy, do 8 lat pozbawienia wolności; z doświadczenia wynika także, że
sprawcy oszustw są sądzeni surowiej, niż złodzieje.

Zgłaszając sprawę organom ścigania proszę przede wszystkim szczegółowo i
precyzyjnie opisać i udokumentować całą sytuację. Podczas przesłuchania
proszę
przekazać Policji komplet posiadanych dokumentów - takich jak dokument
potwierdzający dokonanie zapłaty za towar,
wydruki treści korespondencji prowadzonej z osobą Sprzedającą, w miarę
możliwości - wydruk treści strony z licytacją. Pomocne może okazać się
przygotowanie się na ewentualne ogólne pytania z zakresu
funkcjonowania Allegro. Oczywiście nie każdy policjant musi być w pełni
zaznajomiony ze specyfiką Internetu, jednak z naszego doświadczenia z
owocnej
współpracy z funkcjonariuszami jasno wynika, że wielu z nich to doskonali
fachowcy, którzy skutecznie wykorzystają
przekazane przez nas informacje.

Proszę równiez o poinformowanie Policji, że na ich pisemny wniosek firma
nasza
udostępni im wszelkie posiadane przez nas dane na temat osoby Sprzedającej.

Adres korespondencyjny naszej firmy to:

QXL Poland Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
nr fax: (61) 860 28 01
"""
pozdro

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: wypadek a oc
?czy to realne?

art 286 KK- to jest realne

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: ***==Przekrecanie licznika==***

Sam sie kur*a zastanow. Wjedziemy ci na chate z kumplami i sie skonczy.
Taki
cfaniak jestes? Pukniemy ci w jedynke to moze spuscisz z tonu, koles!
A jakbym chcal sprzedac bez prekrecania to by mi sie nie kalało.


To się nazywa groźby karalne, do tego dołożymy przyznanie się do oszustwa w
celu uzyskania korzyści materialnej
A więc mamy:
"Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.
§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej,
ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego."

oraz

"Art. 115. § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych
w ustawie karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę
rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej
szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez
sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj
naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego
rodzaju; przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo
przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za
przestępstwa podobne.
§ 4. Korzyścią majątkową jest korzyść dla:
  1)  siebie,
  2)  innej osoby fizycznej lub prawnej,
  3)  jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,
  4)  grupy osób prowadzącej zorganizowaną działalność przestępczą"

Więc zamknij się dupku przez małe d na duże to trzeba zasłużyć

nie pozdrawiam

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: jestem podejrzany o wyłudzenie odszkodowania. Co dalej?
Rok temu miałem kolizję. Tak się składa że przywalił we mnie kumpel (nie
wyhamował i uderzył w mój tył). Nie wzywałem policji, bo i po co (tak sobie
wtedy myślałem). Zgłosiliśmy sprawę w PZU poszło całkiem sprawnie ja
dostałem z jego OC ok 3600 zł odszkodowania, on z AC podobną kwotę i na tym
mogła by się sprawa zakończyć. Ale okazało się że kilka dni później
aresztowano ( za łapówki)  tego likwidatora szkód co nam szkody wyceniał no
i nas policja wzięła na przesłuchanie. Podejrzane było dla nich to że nie
było policji, oraz to że jesteśmy sąsiadami. Pytali wprost czy daliśmy
łapówę, oczywiście zaprzeczyliśmy. Myślałem że na tym sprawa się zakończyła,
ale nie. Za kilka mieś ponowne wezwanie, ale tym razem jakiś ich
"rzeczoznawca" z PZMotu  doszedł do wniosku że nie pasują uszkodzenia auta
do uszkodzeń auta kumpla. Pokazali mi rysunek aut i nie zgadzające się
uszkodzenia. Auto które we mnie uderzyło wg mnie powinno być  w pozycji
nurkującej (kolega hamował więc przód powinien być niżej niż tył, a auto
było równolegle do podłoża) Zwróciłem na to uwagę, ale widać nic nie
pomogło, bo właśnie dostałem wezwanie z prokuratury że jestem podejrzany o
przestępstwo z art. 286 par. 1 kk. Dodam że nie przyznałem się do winy, oraz
że było przesłuchiwanych 3 świadków potwierdzających że kolizja faktycznie
miała miejsce. Nigdy wcześniej nie byłem karany i nie bardzo wiem co mam
dalej robić. Czy już mam się zgłosić do adwokata, czy czekać do rozprawy. A
może zażądać jakiejś innej ekspertyzy rozbitych aut? Ale na podstawie czego
jeśli auta od dawna są naprawione?
Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Skandaliczne praktyki na stacjach Shell (i innych)
"Dziadzia M" <mru@z.plnapisał


Skandalem jest natomiast to, ze pracodawca nie
panuje nad wlasnym interesem dajac sie naciagac
przez nielojalnych pracownikow "naswietlajacych
kropki".


Mnie nie chodzi o interes pracodawcy, ktorego on sam (ew.) nie pilnuje,
bo ilez mozna na tym stracic? W 'normalnej' firmie jest to sparametryzo-
wane - masz np. 4x5 L plynu miesiecznie =4 x strata ~7 PLN = 28 zlotych.
Gowno, nie pieniadze - nikt tego nawet nie zauwazy (osobną kwestią
są ew. limity, w ktorych nalezy sie zmiescic).

Rzecz jest w tym, ze jest to naduzycie, do ktorego popelnienia naklaniaja
(namawiaja, czy - jak pisalem - stręczą) pracownicy stacji benzynowych.

I to mi sie nie podoba...

Ze palant daje sie na to kupic, by miec T-shirta z logo Shell, czy inny
plecak albo pluszaka, to tez odrebna sprawa.

To, czego moj post - tak naprawde - dotyczyl, zawarte jest tu (kk):

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.

Nijak sie to ma do programow promocyjno/reklamowo/lojalnosciowych,
ktore nb. sam popieram.

Jak facetowi w telewizorze wypruwaja flaki scyzorykiem, to zaraz
jest szum, ze to deprawuje i powinno byc zakazane.
Obawiam sie, ze znacznie bardziej deprawuje praktyka opisana
przeze mnie w poscie. Bo jest realna, codzienna i dziala...
Zlodzieja czyni okazja, nie genetyka. Mamy za malo zlodziei?

Dla jasnosci:
- nie jestem pracodawcą;
- korzystam z samochodu sluzbowego;
- nie należę do LPR ani innych 'nawiedzonych';
- moja moralnosc jest bardzo przecietna.

Tyle, ze jak mnie cos wkurwia, to pisze na newsach. No, bo gdzie...?

Pozdrawiam,

Moi

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Art 286 par 2 ord. podatkowej
Do Dustina:

Duże dzięki za odpowiedz !!!
Mam jeszcze jeden problem: w jaki sposób moge dotrzeć do treści art 286
par.2 ordynacji podatkowej ? Czy znasz jakiś adres w Internecie ?

Pozdrowienia !
Krzysztof

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Art.286 ???Pomoc
       mam mały problem sprzedałem pewnemu panu telefon komórkowy i wysłałem
go mu pocztą za za pobraniem o kwocie 500 zł,nagle dowiaduje się ze złożył
doniesienie na policji ze wysłałem mu inny model telefonu  któremu brakuje
obudowy i bateri niż on chciał.Chciałem wyjasnic sytuacje wiec dałem wniosek
na poczte o ANULOWANIE POBRANIA i przyjeli go-Pan ten może odebrac juz
pieniądze na tej poczcie.
    Dostałem zawiadomienie na policji o wczeciu dochodzenia w tej sprawie.Na
przesłuchaniu odmówiłem skadania zeznan gdyż to ja poczuwam się poszkodowany i
nie przyznałem sie do Art 286 kk. dostałem papier od policjantów o trescie

       w dniu ......04 KPP w .... wszczeła dochodzenie w sprawie wyłudzenia
pieniedzy w kwocie 500 zł tytułem zakupu tel kom. marki .... w toku
dochodzenia ustalono z ...... telefonicznie zaoferował sprzedarz .......
ww.telefonu a nastepnie za zaliczeniem pocztowym przesłał uszkodzony telefon
m/ki ......

Moje pytanie: Wysłałem dobry telefon i ten który chciał ten Pan nagle okazało
sie ze to nie ten co on chciał i ,że brak mu częsci-Pan ten nie otwierał
paczki komisyjnie.Tak zeznał ten Pan-Policja wie także ze ja wysłaem pismo w
którym anuluje pobranie pieniedzy.Konkludując co mam w tej sytuacji zrobic
pismo które dostałem jest troche nie scisłe i ja jestem poszkodowany gdyż ten
pan mnie pomówił,co mam zrobic w takiej sytuacji-czy prokurator wystąpi o
proces sądowy skoro zadnych pieniedzy nie otrzymałem,telefon został
zarekfirowany i brak mu częsci,wysłałem pismo o anulowanie pobrania i to ja
zostałem pomówiony i pokrzywdzony w tej sytuacji.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Art.286.1 wezwanie na policje
Wczoraj po przyjsciu do pracy wpadl listonosz i wreczyl mi wezwanie na
policje jako swiadka w sprawie o przestepstwo z art.286.1.Spisuje raty w
pracy.Czy moze to sie tyczyc rat?Jakos nie moge zrozumiec tego artykulu
Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: art.300 kk i art.286 kk - dyscyplinuje czy nie ?
art.300 kk i art.286 kk - dyscyplinuje czy nie ?
Maks - czekam z niecierpliwością na więcej. Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Sad podtrzymal umorzenie


MarcinJM <marci@inetia.plwrote:
"...W tym przypadku brak jest dostatecznych podstaw do przyjecia, ze
doszlo do popelnienia takiego przestepstwa, gdyz pokrzywdzony otrzymal
zakupiony przez siebie towar (!), ktory zostal mu dostarczony. Z uwagi
jednak, ze towar swymi parametrami technicznymi znaczaco odbiega od
towaru przedstawionego na zdjeciu ogloszeniowym gieldy Allegro (ROTFL!)
pokrzywdzony Marcin M.... moze dochodzic swoich roszczen na drodze
cywilnej (...)"


        Zanim jeden z drugim zacznie wymyslac "glupim sadom" prosze z laski
swojej wsadzic nos w art. 286 par. 1 KK i komentarze do niego. Gdzie tu do
cholery jest niekorzystne rozporzadzenie mieniem nie wiem - tak na oko ta
mala maszynka (do wykopywania krzakow?) jest warta sporo wiecej niz 10 zl,
wiec o niekorzstnym rozporzadzeniu mieniem w przypadku samego przedmiotu
aukcji nie moze byc mowy. Mozna zastanawiac sie nad UZGODNIONYMI kosztami
przesylki, ale moze i tu sie okazac ze cena malej maszyny i przesylki w
wybrany sposob odpowiada mniej wiecej rynkowej cenie (malej) maszyny i
przesylki dokonanej w ten sposob kurierem bez stalej umowy, bo PP trzyma
sie zazwyczaj z daleka od takich przedmiotow.
        Nie tak dawno kogos poniosly tu nerwy i nazywal oszustem osobe
zawyzajaca koszty przesylki na rzecz nizszej ceny przedmiotu. Wtedy dosc
zgodnie zostal zrugany ze wskazaniem, ze jesli kogos kantuje to co najwyzej
Allegro i to ten podmiot jest potencjalnym poszkodowanym - jak widac w
przypadku aukcji z tego watku - kij ma dwa konce.
        No i jest jeszcze jedna sprawa, jednak nie chcialbym by sam
rozpoczynajacy ten watek wzial to do siebie - nie pisze o Nim, ale jako
generalna zasade - stare powiedzenie oszustow mowi, ze uczciwego nie da sie
oszukac. Oszukuje sie innych naciagaczy, ludzi nadmiernie pazernych itp.
Rozsadnie pojmujacy rzeczywistosc czlowiek nie spodziewa sie kupna za 10 zl
maszyny wartej pewnie 1000 razy tyle.

A co do samego orzeczena nie widze w tym nic niezwyklego. Wskazano
prawidlowa droge odpowiedzialnosci cywilnej za ewentualne nienalezyte
wykonanie zobowiazania i jesli ktos nie chce odpuscic sprawy niech ciagnie
to na drodze cywilnej. Ludzie maja dziwna sklonnosc do zapierania sie w
sobie jesli chodzi o odpowiedzialnosc karna, "bo prokuratura odwali
robote". Dopiero co wczoraj pisalem uzasadnienie gdzie pelnomocnik
pokrzywdzonych zapieral sie na kwalifikacje z art. 286 par. 1 nie
wyplacenia zaleglych wynagrodzen zamiast po ludzku ruszyc to z art. 218
par. 1 KK, z ktorego zreszta toczy sie odrebne postepowanie. No ale
oczywiscie jak ktos wbije sobie do glowy dziwaczny pomysl to nie odpusci,
drugi raz z rzedu 10 min przed posiedzeniem wysyla faks ze sie nie stawi,
ciagnac na posiedzenie prokuratora okregowego z innego wojewodzta, ktory
umorzyl postepowanie.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: "Uczciwy" klient
pilocik napisał(a):

Witam.
Problem mam raczej nietypowy i chyba dość nieczęsto się Wam to zdarza.


Sprawa zakońcona.

Po wysłaniu do klienta maila o treści :
----------------------------
Niniejszym wzywam Państwa do uregulowania w terminie 7dni zaległej kwoty
za towar wysyłany do Państwa.
W przypadku nieuregulowania zaległej kwoty podejmę odpowiednie kroki prawne.

Pozdrawiam
"tu podpis"

Ps.Poniżej cytat z korespondencji z prawnikiem :

"Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do
należytego
pojmowania przedsiębranego działania,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za
zwrot
bezprawnie zabranej rzeczy.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2."

Aby popełnić oszustwo sprawca musi działać w celu_
osiągnięcia korzyści majątkowej. Tymczasem sprawca jedynie zaniechał
zapłacenia za towar. Art. 2 kk mówi, że odpowiedzialność za przestępstwo
skutkowe popełnione przez zaniechanie podlega tylko ten, na kim ciążył
szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Nie jest to też przywłaszczenie. Właścicielem towaru jest już kupujący
-- niezależnie od tego czy rzecz była oznaczona co do gatunku czy co do
tożsamości (art. 155 § 1 albo § 2 kc).

Trudno mówić tu o jakiejkolwiek odpowiedzialności karnej. Zwykła, żeby
nie powiedzieć klasyczna, sprawa cywilna o zapłatę.

Paradoksalnie przy tego rodzaju sprawie, proces cywilny będzie bardziej
dolegliwy niż byłaby sprawa karna. Złożenie pozwu na formularzu w
postępowaniu uproszczonym, dowodu nadania przesyłki i wydruki listu w
którym kupujący się wypiera (wydrukuj z nagłówkami) [oraz innej
korespondencji z *Allegro* dot. aukcji] skończy się wydaniem nakazu
zapłaty, już po 1-3 miesiącach od pozwu. Szanse na sprzeciw są
niewielkie, no i wobec dowodu w postaci wydruku mailowego i podpisu
odbioru paczki głupie. Zażądaj odsetek ustawowych od dnia otrzymania
przesyłki [11,5% w skali roku. Wcześniej wyciągnij od poczty
potwierdzenie odbioru przesyłki (żądając w pozwie także zwrotu kosztów
tej czynności). Opłata za pozew wyniesie 30 zł. Kupujący opłaci koszty.
Powództwo złóż w sądzie właściwym dla urzędu pocztowego w którym nadałeś
paczkę powołując się na art. 34 kpc oraz art. 544 § 1 kc.
-------------------------------------------
Pieniążki znalazły się na koncie w ciągu dwóch dni po uprzednim
poinformowaniu mnie że taki fakt nastąpi.
Wszystkim którzy mi pomogli, wspierali ( zwłaszcza prawnikom ;) )
serdecznie dziękuje.

Pozdrawiam
pilocik

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: odpis
"5e2d534f-3308-424a-b823-987a6c390@j20g2000hsi.googlegroups.com":


Widze ze na temat mojej osoby rozgorzala ostra dyskusja, w ktorej nie
brakuje oszczerstw i klamstw.


Oszczerstwa to ty rzucasz. Wystarczy przejrzeć komentarze. Mając też
wątpliwą przyjemność korespondowania z Tobą z całą pewnością stwierdzam, że
nie znajduję ani jednego oszczerstwa i kłamstwa na Twój temat, a Twoje
oburzenie jest dla mnie conajmniej bezczelnością. Jesteś wulgarna, próbujesz
straszyć ludzi. I mojego (jak i pewnie wielu tutaj) wrażenia nie zmienisz,
choć byś nie wiem jak tupała nóżkami.


Zwykle w podobnych sytuacjach oczerniany
nie powinien sie chyba odzywac tylko "olac" sady wielkich mistrzow.
Jednakze tego juz troche za wiele, przynajmniej moim zdaniem.
Nazywanie kogos oszustem jest nie w porzadku, jesli ktos nie jest
skazany prawomocnym wyrokiem.


Nazywam zwykle oszustem tego, kto oszukuje. A ja Cię tutaj nazwę jeszcze
kłamcą! Dowodzą temu np. negatywy jakie otrzymałąś i odwety jakie wystawiłaś
za aukcję 277723292, 265283828, 267858294 itd
Kłamiesz i rzucasz oszczerstwa na ludzi.


Nikogo nie oszukalam i nie mam zamiaru
tego robic.


Tak? No to spójrzmy:

http://www.allegro.pl/item285447723.html
http://www.allegro.pl/item274325892.html
http://www.allegro.pl/item268469431.html

Primo: kłamiesz na aukcji, że ta karta ma 256MB. Ma 128MB, tylko kropeczkę
ma nie tam, gdzie trzeba.
Secundo: kłamiesz, a raczej powtarzasz kłamstwo z aukcji, na której kupiłaś,
że karta jest niesprawdzona. Dobrze wiesz, że jest uszkodzona
IMHO kłamstwa zamierzone, mające na celu wprowadzenie w błąd kupującego
wyczerpujące art. 286 KK. Coś masz na wytłumaczenie?
Jedyny plus, że w końcu przełożyłaś aukcje do działu "uszkodzone". Czyżby
allegro Cię do tego zmusiło?

Kolejna aukcja: http://www.allegro.pl/item280637420.html
NOWA NOKIA 6610i? SUPER NA PREZENT! A TA CENA!
W tytule sugerujesz, że jest nowa, mając nadzieję, że ktoś się pomyli. A tu
nie dość, że nie nowa, to jeszcze uszkodzona.


Sprzedaje na allegro rzeczy, ktore posiadam,


SprzedawaŁAŚ. Dzięki Bogu


powiedzcie ile osob z was
to robi? Wiekszosc to cwaniacy, ktorzy znajduja tanie oferty sklepow
po czym wystawiaja towar ktorego nie posiadaja. Sprzedaja w aukcjach
na ktorych wielkimi literami pisze DO KAZDEJ ZAKUPIONEJ RZECZY
WYSTAWIAM GWARANCJE I RACHUNEK.


Taaa. Na przykład gwarancja w stylu:
" KARTĘ SPRZEDAJĘ JAKO NIESPRAWDZONĄ NIE PRZYJMUJĘ ZWROTÓW ANI NEGATYWÓW"
Prześledziliśmy Twoje aukcje. Znów kłamiesz.

[----]


Chcialam tylko dodac ze komentarze sa w wiekszosci niesprawiedliwe,


Jasne. Za sam sposób, w jaki rozmawiasz ze swoimi kontrahentami należy Ci
się negatywna ocena.


zawieszono mi konto z powodu przekroczenia 3 punktow za fzp. Wowczas
posypaly sie negi. Zatem nie nalezy ich brac doslownie.


Pewnie. A powiesz może jeszcze kiedy Ci zawiesili konto? Bo ZTCW, to tylko
ostatnie cztery z piętnastu negatywnych ocen wystawiono po zawieszeniu
konta. Zresztą dwa z nich to pewnie te dwa, co się przyczyniły do
zawieszenia


Ale wy wiecie przeciez lepiej.


A może czas porozmawiać z jakimś lekarzem? Mówię teraz całkiem poważnie. Z
Twoich maili można wyczytać, iż możesz być osobą bądź niepełnoletnią i
niemądrą, bądź po prostu niezrównoważoną

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: cFaniak co lubi się podszywać.
Witam!
Niestety mnie oszukał. Wysłałem mu kasę i później się
zorientowałem.
Napisał tak:

Subject: Re: Re:_1700+_z_rewelacyjnej_serii_JIUCB_0240MPM_(nume
r_74420989)__
Date:   Sun, 04 Dec 2005 18:37:09 +0100
From: dawidd@vp.pl
Received: from 84.40.187.68 by 192.168.240.94 with HTTP; Sun,
    04 Dec 2005 18:37:09 +0100

tak pojdzie Ok podaje nr konta, do wylicytowanej kwoty:152,50zl dolicz
+7zl
przesylka priorytetowa:

75 1470 0002 2212 1480 5811 0001
Łakatosz Dawid
ul. Bolesławiecka 14/16 m.17
53-614 Wrocław

pozdrawiam

Jutro idę na policję. Jeśli jeszcze kogoś oszukał lub próbował
oszukać, albo ktoś ma informacje które mnie i policję mogą
zainteresować proszę o kontakt.

Wkleję jeszcze co wysłało mi allegro:

Dziękuję za e-mail.

Najprawdopodobniej doszło do oszustwa, którego sprawcą była osoba
podszywająca się pod Sprzedającego.

Niestety, na chwilę obecną jedyną drogą odzyskania pieniędzy, jaka
wydaje mi się być prawdopodobna - jest zgłoszenie
sprawy Policji, bądź Prokuraturze właściwej dla miejsca
zamieszkania osoby poszkodowanej. W tej sytuacji mamy do czynienia
z przestępstwem w myśl art 286 par 1 Kodeksu Karnego, tj - oszustwem.
Niezależnie od kwoty, na która zostało popełnione -
jest ono przestępstwem, i podlega ściganiu, a osądzeniem winnego
zajmuje się Sąd Karny. Zgodnie z treścią wspomnianego
artykułu Kodeksu Karnego, czyn ten jest zagrożony karą od 6
miesięcy, do 8 lat pozbawienia wolności; z doświadczenia wynika
także, że sprawcy oszustw są sądzeni surowiej, niż złodzieje.

Zgłaszając sprawę organom ścigania proszę przede wszystkim
szczegółowo i precyzyjnie opisać i udokumentować całą sytuację.
Podczas przesłuchania proszę przekazać Policji komplet posiadanych
dokumentów - takich jak dokument potwierdzający
dokonanie zapłaty za towar, wydruki treści korespondencji prowadzonej
z oszustem, w miarę możliwości - wydruk treści strony
z licytacją. Pomocne może okazać się przygotowanie się na
ewentualne ogólne pytania z zakresu funkcjonowania Allegro.
Oczywiście nie każdy policjant musi być w pełni zaznajomiony ze
specyfiką Internetu, jednak z naszego doświadczenia z
owocnej współpracy z funkcjonariuszami jasno wynika, że wielu z nich
to doskonali fachowcy, którzy skutecznie wykorzystają
przekazane przez nas informacje.

Proszę równiez o poinformowanie organów ścigania, że na ich
pisemny wniosek firma nasza udostępni im wszelkie posiadane
przez nas dane na temat sprawy.

Adres korespondencyjny naszej firmy to:

QXL Poland Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
nr fax: (61) 860 28 01

Po zgłoszeniu sprawy, byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie nam
danych jednostki, która będzie ją prowadziła. Informację
tę będziemy mogli przekazać innym funkcjonariuszom Policji - dzięki
wydajniejszej współpracy i koordynacji działań,
dotarcie do oszusta może okazać się znacznie szybsze. Dziękuję.

Mam nadzieję, że sprawa zostanie wkrótce pomyślnie zakończona.
Polecam lekturę Centrum Bezpieczeństwa:

http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/centrum_bezp.php?page=cb_buy

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: cFaniak co lubi się podszywać.

dziobashugo napisał(a):


Witam!
Niestety mnie oszukał. Wysłałem mu kasę i później się
zorientowałem.
Napisał tak:

Subject: Re: Re:_1700+_z_rewelacyjnej_serii_JIUCB_0240MPM_(nume
r_74420989)__
Date:   Sun, 04 Dec 2005 18:37:09 +0100
From: dawidd@vp.pl
Received: from 84.40.187.68 by 192.168.240.94 with HTTP; Sun,
    04 Dec 2005 18:37:09 +0100

tak pojdzie Ok podaje nr konta, do wylicytowanej kwoty:152,50zl dolicz
+7zl
przesylka priorytetowa:

75 1470 0002 2212 1480 5811 0001
Łakatosz Dawid
ul. Bolesławiecka 14/16 m.17
53-614 Wrocław

pozdrawiam

Jutro idę na policję. Jeśli jeszcze kogoś oszukał lub próbował
oszukać, albo ktoś ma informacje które mnie i policję mogą
zainteresować proszę o kontakt.

Wkleję jeszcze co wysłało mi allegro:

Dziękuję za e-mail.

Najprawdopodobniej doszło do oszustwa, którego sprawcą była osoba
podszywająca się pod Sprzedającego.

Niestety, na chwilę obecną jedyną drogą odzyskania pieniędzy, jaka
wydaje mi się być prawdopodobna - jest zgłoszenie
sprawy Policji, bądź Prokuraturze właściwej dla miejsca
zamieszkania osoby poszkodowanej. W tej sytuacji mamy do czynienia
z przestępstwem w myśl art 286 par 1 Kodeksu Karnego, tj - oszustwem.
Niezależnie od kwoty, na która zostało popełnione -
jest ono przestępstwem, i podlega ściganiu, a osądzeniem winnego
zajmuje się Sąd Karny. Zgodnie z treścią wspomnianego
artykułu Kodeksu Karnego, czyn ten jest zagrożony karą od 6
miesięcy, do 8 lat pozbawienia wolności; z doświadczenia wynika
także, że sprawcy oszustw są sądzeni surowiej, niż złodzieje.

Zgłaszając sprawę organom ścigania proszę przede wszystkim
szczegółowo i precyzyjnie opisać i udokumentować całą sytuację.
Podczas przesłuchania proszę przekazać Policji komplet posiadanych
dokumentów - takich jak dokument potwierdzający
dokonanie zapłaty za towar, wydruki treści korespondencji prowadzonej
z oszustem, w miarę możliwości - wydruk treści strony
z licytacją. Pomocne może okazać się przygotowanie się na
ewentualne ogólne pytania z zakresu funkcjonowania Allegro.
Oczywiście nie każdy policjant musi być w pełni zaznajomiony ze
specyfiką Internetu, jednak z naszego doświadczenia z
owocnej współpracy z funkcjonariuszami jasno wynika, że wielu z nich
to doskonali fachowcy, którzy skutecznie wykorzystają
przekazane przez nas informacje.

Proszę równiez o poinformowanie organów ścigania, że na ich
pisemny wniosek firma nasza udostępni im wszelkie posiadane
przez nas dane na temat sprawy.

Adres korespondencyjny naszej firmy to:

QXL Poland Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
nr fax: (61) 860 28 01

Po zgłoszeniu sprawy, byłbym bardzo wdzięczny za przesłanie nam
danych jednostki, która będzie ją prowadziła. Informację
tę będziemy mogli przekazać innym funkcjonariuszom Policji - dzięki
wydajniejszej współpracy i koordynacji działań,
dotarcie do oszusta może okazać się znacznie szybsze. Dziękuję.

Mam nadzieję, że sprawa zostanie wkrótce pomyślnie zakończona.
Polecam lekturę Centrum Bezpieczeństwa:

http://www.allegro.pl/country_pages/1/0/centrum_bezp.php?page=cb_buy


<Mnie też oszukał sqr$%^&n jeden. Podszył się pod sprzedającego i
twierdził ze osoba przede mną zrezygnowała i że ja mogę kupić za
kase którą proponawałem. Jutro ide na Policję rownież, chociaż
osobiście pesymistycznie podchodzę do tego żeby im się udało coś
zdziałać. :(

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: wtopiłem po raz pierwszy
Dnia Tue, 21 Dec 2004 00:14:01 +0100, Kudłaty naskrobał(a):


| Pytanie podstawowe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa wysyłacie na
| policję czy bezpośrednio do prokuratora?

apeluję: nie zgłaszaj wyłudzenia ani kradzieży, bo się sprawą nie zajmą (17
zł to znikoma szkodliwość), tylko zgłoś OSZUSTWO (w przypadku tego
przestępstwa nie ma pojęcia znikomej szkodliwości i od razu zostanie
wszczęte śledztwo)


jutro wysyłam poleconym - poniżej całość <bez danych osobowychmoże komuś
się przyda

-------------------------------------------------------------------
                                                           Tychy dn. 20.12.2004

<dane osobowe

        Prokuratura Rejonowa Gdańsk
        ul. Nowe Ogrody 30
        80-803 Gdańsk

Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę oszustwa (art. 286 kk.)
przez osobę podającego się za <dane osobowe, i wnoszę o wszczęcie i
przeprowadzenie w tej sprawie, na podstawie art. 303 kpk, postępowania
przygotowawczego.

Uzasadnienie

        14 grudnia 2004 roku za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego
?allegro? dokonałem transakcji zakupu kodu doładowującego kartę
telefoniczną (dowód zał. nr 1,2). Dzień później  otrzymałem pocztą
elektroniczną wiadomość o sprzedającego z danymi adresowymi oraz numerem
konta do wykonania przelewu w celu finalizacji transakcji (dowód zał. nr
3). Zgodnie z umową dokonałem przelewu na wskazane konto bankowe (dowód
zał. nr 4) i oczekiwałem na otrzymanie kodu doładowującego. Wielokrotne
próby kontaktu za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie zawiodły a po
sprawdzeniu wiarygodności za pośrednictwem serwisu allegro okazało się, że
ta osoba zdążyła w ten krótki czas oszukać kilkadziesiąt osób!!! (załącznik
nr 5)

Mając na uwadze, że przytoczone przeze mnie okoliczności dowodzą
popełnienia na moją szkodę przestępstwa, wnoszę o przeprowadzenie w tej
sprawie postępowania przygotowawczego celem ustalenia i ukarania jego
sprawców.

Zdając sobie sprawę z charakteru sprawy (umowa  i kontakt za pośrednictwem
internetu) załączam pełen adres korespondencyjny serwisu aukcyjnego allegro
oraz w załączniku (nr 6) informację od TP S.A. o możliwości współpracy z
organami ścigania w celu lokalizacji osób podejrzanych o przestępstwo.

Adres do korespondencji:
QXL Poland Sp. z o. o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
fax +48 61 8602801
        Mam nadzieję, że pomimo stosunkowo niskiej kwoty oszustwa (17zł)
prokuratura weźmie pod uwagę dużą ilość osób padających ofiarą takich
praktyk i podejmie działania zmierzające do ukarania sprawców tych
dokuczliwych przestępstw.
        W szczególności zainteresuje się właścicielem konta bankowego który
najprawdopodobniej będzie inny niż wskazany na przelewie a pomimo tego że
otrzymywał ogromną ilość przelewów nienależnych mu, nie poinformował o tym
zdarzeniu banku -pomimo, że miał taki obowiązek zgodnie z prawem bankowym i
regulaminem prowadzenia rachunku bankowego.

        Z poważaniem

___
Zał. 1. Oferta sprzedaży telekodu za pośrednictwem aukcji 37266139
Zał. 2. Potwierdzenie zakupu telekodu w aukcji 37266139
Zał. 3. Pełny e-mail otrzymany od sprzedającego z danymi do przelewu
Zał. 4. Bankowy dowód zapłaty za towar
Zał. 5. Wykaz oszukanych osób przez osobę podającą się za <dane osobowe
Zał. 6. Informacja od TP S.A. w zakresie pomocy organom ścigania.

_____________________________________________________________________________

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: co w takich razach robic
Dnia Fri, 14 Jan 2005 11:39:26 +0100, -=Conik=- napisał(a):


| czy przesylka nie zostala
| odebrana i nie jest to proba wyludzenia.
nie tylko nie zostala odebrana ale mimo zapewnien sprzedajacego ni emam
zadnego sladu ze wogole zostala wyslana

| Tu sie zgodze, moze jedynie przed pojsciem na policje zatelefonowalbym do
| goscia jesli sie da.
sie nie da niestety tel nie odpowiada


No to wyslij jeszcze jednego maila, najlepiej przez formularz ze strony
allegro, popros o dowod nadania lub zlozenia reklamacji i napisz, ze jesli
nie otrzymasz ich lub zwrotu gotowki w terminie (daj troche czasu na
reakcje) to zglaszasz oszustwo z paragrafu bla bla...Ponizej zamieszczam
przykladowego "gotowca", wczesniej byl na grupie.

<dane osobowe

        Prokuratura Rejonowa Gdańsk
        ul. Nowe Ogrody 30
        80-803 Gdańsk

Zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu

Niniejszym zawiadamiam o dokonaniu na moją szkodę oszustwa (art. 286 kk.)
przez osobę podającego się za <dane osobowe, i wnoszę o wszczęcie i
przeprowadzenie w tej sprawie, na podstawie art. 303 kpk, postępowania
przygotowawczego.

Uzasadnienie

        14 grudnia 2004 roku za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego
?allegro? dokonałem transakcji zakupu kodu doładowującego kartę
telefoniczną (dowód zał. nr 1,2). Dzień później  otrzymałem pocztą
elektroniczną wiadomość o sprzedającego z danymi adresowymi oraz numerem
konta do wykonania przelewu w celu finalizacji transakcji (dowód zał. nr
3). Zgodnie z umową dokonałem przelewu na wskazane konto bankowe (dowód
zał. nr 4) i oczekiwałem na otrzymanie kodu doładowującego. Wielokrotne
próby kontaktu za pośrednictwem internetu oraz telefonicznie zawiodły a po
sprawdzeniu wiarygodności za pośrednictwem serwisu allegro okazało się, że
ta osoba zdążyła w ten krótki czas oszukać kilkadziesiąt osób!!! (załącznik
nr 5)

Mając na uwadze, że przytoczone przeze mnie okoliczności dowodzą
popełnienia na moją szkodę przestępstwa, wnoszę o przeprowadzenie w tej
sprawie postępowania przygotowawczego celem ustalenia i ukarania jego
sprawców.

Zdając sobie sprawę z charakteru sprawy (umowa  i kontakt za pośrednictwem
internetu) załączam pełen adres korespondencyjny serwisu aukcyjnego allegro
oraz w załączniku (nr 6) informację od TP S.A. o możliwości współpracy z
organami ścigania w celu lokalizacji osób podejrzanych o przestępstwo.

Adres do korespondencji:
QXL Poland Sp. z o. o.
ul. Marcelińska 90
60-324 Poznań
fax +48 61 8602801
        Mam nadzieję, że pomimo stosunkowo niskiej kwoty oszustwa (17zł)
prokuratura weźmie pod uwagę dużą ilość osób padających ofiarą takich
praktyk i podejmie działania zmierzające do ukarania sprawców tych
dokuczliwych przestępstw.
        W szczególności zainteresuje się właścicielem konta bankowego który
najprawdopodobniej będzie inny niż wskazany na przelewie a pomimo tego że
otrzymywał ogromną ilość przelewów nienależnych mu, nie poinformował o tym
zdarzeniu banku -pomimo, że miał taki obowiązek zgodnie z prawem bankowym i
regulaminem prowadzenia rachunku bankowego.

        Z poważaniem

___
Zał. 1. Oferta sprzedaży telekodu za pośrednictwem aukcji 37266139
Zał. 2. Potwierdzenie zakupu telekodu w aukcji 37266139
Zał. 3. Pełny e-mail otrzymany od sprzedającego z danymi do przelewu
Zał. 4. Bankowy dowód zapłaty za towar
Zał. 5. Wykaz oszukanych osób przez osobę podającą się za <dane osobowe
Zał. 6. Informacja od TP S.A. w zakresie pomocy organom ścigania.

Przeczytaj resztę postów z wątkuTemat: Z naszej grupy regionalnej
Ponizej cytat z naszej grupy regionalnej (Szczecin) - mini komunikat
policyjny. Mi sie spodobalo jak gosciu zrobil z tymi telefonami - to bylo
niezle.

"Oszustwa aukcyjne to nie rzadkość na polskich platformach aukcyjnych.
Korzystanie z Internetu znacznie ułatwia życie. Należy jednak uważać, gdyż
użytkownik może łatwo paść ofiarą niedoświadczonych internautów. Wraz za
upływem czasu pojawiają się nowe metody internetowych oszustw. Do policji
zgłasza się sporo osób oszukanych zwłaszcza na Allegro. Oszustwo jakie
pojawia się najczęściej to wystawienie na licytację towaru a następnie
przesłanie bezwartościowego przedmiotu osobie, która wygrała licytację,
aukcję. Aby uchronić użytkowników przed takimi oszustwami większość serwisów
aukcyjnych opiera się o system komentarzy o sprzedającym i kupującym. Dzięki
nim można sprawdzić czy dana osoba wywiązuje się ze swoich obowiązków.
Niektórzy oszuści mają sposób i na taką formę zabezpieczenia. Najpierw
sprzedaje niedrogie towary w celu zdobycia popularności wśród internautów.
Po uzyskaniu wielu pozytywnych opinii osoba ta zaczyna stopniowo wprowadzać
coraz droższe rzeczy a osoba , która wygrała aukcję czeka na przesyłkę lub
dostaje np. ziemniaki zamiast wylicytowanego towaru. Aby nie paść ofiarą
oszusta należy dokładnie, szczegółowo sprawdzić zawierane transakcje. Należy
zwrócić uwagę na okres, w jakim sprzedający uzyskiwał pozytywne opinie, oraz
czy pochodziły one z różnych stron Polski. Następną sprawą, na którą należy
zwrócić uwagę to e-mail przychodzący po zakończeniu licytacji. Może się
zdarzyć, że konto bankowe należy do innej osoby a nie sprzedawcy. Za nim
zdecydujemy się przesłać pieniądze należy skontaktować się ze sprzedającym,
aby dokładnie sprawdzić warunki transakcji, cenę i nr konta bankowego.

Dwa przykłady oszustw :

DVD za grosze: mieszkaniec Szczecina wylicytował na portalu Allegro DVD za
150 zł korzystając z opcji ,, kup teraz ". Zapłacił 162 zł z kosztami
przesyłki ale DVD nie otrzymał,

Następny mieszkaniec Szczecina zamówił 10 telefonów marki Nokia. Zadzwonił
do niego sprzedający mówiąc, że omyłkowo do paczki żona zapakowała 15
telefonów zamiast 10 i albo anulujemy transakcję albo kupujący dopłaci
różnicę. Kupujący zgodził się dopłacić różnicę. W trakcie dalszej rozmowy
sprzedający zaproponował, że może dołożyć jeszcze 5 telefonów po atrakcyjne
cenie. Kupujący zgodził się z propozycją i przesłał na wskazane konto 8800
zł. Do dzisiaj telefonów nie otrzymał.

Co zrobić, gdy padliśmy ofiarą oszustwa?

Podstawowym krokiem powinno być złożenie zawiadomienia o przestępstwie.
Zgodnie z art. 286 § 1 kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej podlega
osoba, która w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do
niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania. Grozi za to kara pozbawienia wolności
od 6 miesięcy do lat 8.

Warto pamiętać, że w przypadku oszustwa brak jest minimalnej kwoty
przesądzającej o uznaniu go za przestępstwo."

Fantom

Przeczytaj resztę postów z wątkuStrona 3 z 4 • Zostało znalezionych 224 wyników • 1, 2, 3, 4

Aussie Dream

Designed By Royalty-Free.Org